ACOS 730 RTU

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için kompakt boyutlarda fakat modüler yapıda, genişleyebilir haberleşme ve kontrol ünitesi, ACOS 730 RTU.