ACOS NMS İŞLETME YÖNETİM ARAÇLARI

ACOS NMS İŞLETME YÖNETİM ARAÇLARI

İşletmeler için SCADA çözümü ile birlikte sunulan işletme yönetim araçları paketi ACOS NMS. SCADA Yazılımı ile aynı yapıda çalışan ve işletmedeki farklıkları ve faaliyetleri, kaynakları tek elden yönetme ikanı sağlayan IDS çözüm paketidir.

SCADA Sistemi ile işletilen tesislerdeki varlıkların yönetimi, bakım faaliyetleri ve iş gücü planlamaların etkin bir şekilde yürütülmesini, takibini sağlayan ACOS NMS işletmeler için ekonomik verimlilik ile birlikte hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sağlayan çözümdür.

ACOS NMS modülü karar destek bilgi sistemleri ile işletmenin yönetilmesine imkân sağlamaktadır.

 

 

 

ACOS AM Varlık Yönetimi

ACOS NMS Çözümlerinden ACOS AM- Varlık Yönetimi işletmenizdeki varlıklar için tek noktada denetim ve yönetim imkânı sağlamaktadır.
SCADA Sistemi altyapısında tesis edilebilen ACOS AM işletmenizdeki varlıklarınızı, varlıklar üzerindeki bakım ve işletme faaliyetlerinizi ilgili ekipman ve sistemlerin yaşam döngüsü içerisinde daha etkin ve verimli bir şekilde takip edilebilmesini ve yönetilebilmesini sağlıyor.

ACOS MM Bakım Yönetimi

ACOS NMS Çözümlerinden ACOS MM- Bakım Yönetimi işletmenizdeki varlıklar, sistemler için yürütülen periyodik ve düzeltici bakım faaliyetlerini denetim ve yönetim imkânı sağlamaktadır.
SCADA Sistemi altyapısında tesis edilebilen ACOS MM, bakımların etkin bir şekilde planlanması ve gerçekleştirilmesi ile işletmenin sürekliliğin sağlanmakta, buna rağmen bakım maliyetlerinin düşürülmesine imkân sağlayan işletme için önemi bir yönetim platformu olmaktadır. ACOS MM üzerinden tesislerinizdeki ekipman ve sistemlerin verimliliklerini, bakım kaynaklarının performansını kolaylıkla değerlendirilebilecektir.

 

ACOS WFM İş Gücü Yönetimi

ACOS NMS Çözümlerinden ACOS WFM- İş Gücü Yönetimi Çözümleri işletmenizdeki planlı ve düzeltici bakım faaliyetlerinde ve diğer çalışmalarda iş gücün planlamasının ve yönlendirmesinin sağlandığı yönetim aracıdır.
SCADA Sistemi altyapısında tesis edilebilen ACOS WFM, optimum işgücü planlanması ve iş taleplerinin oluşturulması, takibi, kapatılması, raporlanması ve arşivlenmesine kadar süreçlerin yönetilmesine imkan sağlayan, verimli işletmelerin bu alandaki çözüm aracı olmuştur.

 

ACOS OMS / DMS

ACOS OM- Kesinti Yönetimi Modülü, elektrik şebekesinde ortaya çıkan arıza ve olayların standartlara kaydedilmesi ve raporlanmasına yönelik gerekli tüm fonksiyonları sağlar. Toplanan ve kaydedilen veriler işletme içindeki raporlamaları ve diğer idari süreçler için referans veri olarak kullanılır.

ACOS OM’ de arızalar, olaylar ve şikâyetler önceden tanımlanmış formlar ile kaydedilebilir. Sınıflandırılabilen arızalar, olaylar sistematik bir analize imkan sağlayarak, arızanın giderilmesine kolaylık sağlar.

Arızaların sistem üzerinde otomatik analizi yapılarak bir sonraki adım için temel kararların alınmasına kolaylık sağlar.

ACOS MOBILE

ACOS NMSmobile kullanıcıları iş talebi, geri bildirimi iş süreçlerinin mobil donanımla üzerinden yürütülmesi ve yönetilmesine çözümdür. 

ACOS Mobile, online veya offline olarak mobil terminallerin çalışmasına imkan sağlar. Sahada online veri iletimi için bağlantının sor olduğu durumlarda, offline çalışma için  iş gücünün sahip olduğu mobil terminallerinde ACS Mobil kuruludur, iş gücü sahadaki çalışmalarını sürekli olarak terminale girer ve merkeze veya belirli bir noktaya eriştiğinde sistem otomatik olarak terminalden verileri alır.

Mobil terminal üzerindeki online ara yüz merkezi server’ e browser ve UMTS/GPRS veya GSM ile direkt bağlantı sağlanabilir. Mobil terminal üzerinde, herhangi bir araç veya yazılım yüklemeden tüm fonksiyonlar kullanıma hazırdır.

Araç nevigator sistemi ile entegrasyon iş gücünün ve araçların mevcut yerinin tespiti ve yönlendirilmesini sağlar. Özellikle dağıtılmış sistemlerin merkezi operatörleri sahada mesafe olarak en yakın ve  donanım olarak uygun iş gücünün yönlendirilmesi ile ekonomik faydalar sağlanır. 

ACOS X4 IT ENTEGRASYON

ACOS X4 Modülü SCADA Sistemi ile birlikte elektrik, su, doğalgaz ve ulaşım tesisleri işletmelerindeki SAP, CRM vb. diğer sistemler ile entegrasyonu sağlayan ara yüz çözümüdür. XML, TASE.2, SQL, ASCII, ODBC, HTTP, FTP, RFC/BAPI sistemde sağlanan ara yüzlerden bazılardır.

Belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere işletmelerde HIGH LEIT SCADA ile üzere ara yüzü sağlanabilen diğer sistemler;

  • GIS – Coğrafi Bilgi Sistemleri
  • CRM – Müşteri İlişkileri Yönetimi
  • EAM – Varlık Yönetimi
  • AMR – Otomatik Sayaç Okuma
  • Energy Monitoring System - Enerji İzleme Sistemi
  • Network planning System - Ağ planlama Sistemi