Çözümler

Akıllı şehirler için altyapıda bütünsel çözümler

IDS, elektrik, su, doğalgaz ve ulaşım altyapı tesisleri için gelişmiş SCADA temelinde kontrol donanımları ve bilgi sistemleri sunan bir alanında dünya markası.

Yüksek kapasite ve teknik özelliklere sahip RTU donanımları ile saha otomasyonu, haberleşme çözümleri ile endüstriyel veri iletimi, SCADA, Varlık Yönetimi, İş Gücü Yönetimi Kontrol ve Bilgi Yazılımları ile etkin ve verimli işletmeler için teknolojik altyapı sunmaktadır.

SCADA çözümlerini sadece bir verinin sahadan merkeze taşınma aracı olarak değil işletmenin her yönüyle yönetim aracı olarak donatan ve tesis eden IDS, ürünlerinin yanında işletme bilgisini mühendislik uygulamaları ve proje deneyimleri ile müşterine sunmaktadır.

2010 yılından bu yana Türkiye’de IDS Sistem Yapı San ve Tic. AŞ firması ile faaliyetlerini yürüten IDS, yatırımları yakından takip etmekte, çözümlerini yerel kaynakların maksimum katılımıyla müşterilerine sunmaktadır. Özellikle projelerde bütçe, zaman ve müşteri memnuniyetini esas olan firma satış sonrası hizmetlerini de etkin bir şekilde sunabilmektedir.

 

 

 

IDS ‘ in ürün ve hizmetleri, teknolojisi ile en güçlü olduğu alanlardan biri, Akıllı Şebeke uygulamaları. IDS elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesislerinde SCADA uygulamaları konusunda dünyanın önde gelen şehirlerine çözümlerini sunmuştur. Birçok şehir, binlerce km lik bir ağın, milyonlarca müşterinin bulunduğu elektrik tesislerinin kontrol ve bilgi sistemlerine yönelik anahtar teslimi çözümler sunmaktadır.

Elektrik iletim ve ağıtım İşletmelerinin sürekliliğinin sağlanması açısından SC ADA ve SCADA temelinde kurulan bilgi sistemleri yüzlerce, binlerce km2’ lik alana dağılmış işletmelerin en önemli işletme yönetim aracı olarak kurulmaktadır. Bu yaklaşımla IDS, SCADA Sistemi ile birlikte, arıza yönetimi, iş gücü, yönetimi, varlık yönetimi, bakım yönetimi, SAP, ERP Entegrasyonu ve GIS ürünleri ile işletmeler için anahtar teslimi çözümler sağlayabilmektedir.

IDS ürün ailesi özellikle yenilebilir enerji tesisleri ve uygulamaları için de özel çözümler sunmaktadır.

Akıllı Şebekeler uygulamalarının en önemli teknoloji ve hizmet tedarikçisi olan IDS’ in bu alandaki bir kısım ürünleri

 • SCADA- Data Supervisory Control and Data Acquisition
 • RTU /PLC Donanımları
 • Koruma Rölesi
 • Elektrik Sayaçları ve Otomatik Sayaç İzleme Sistemleri
 • SAS- Substation Otomasyon
 • Radyo (TETRA) Veri Haberleşme, GPRS (RTU’ ya entegre)
 • Alarm Yönetimi
 • İş Gücü Yönetimi
 • Bakım Yönetimi
 • Varlık Yönetimi
 • Enerji Yönetimi
 • Kesinti Yönetimi
 • Dağıtım Sistemi Yönetimi
 • SAP, ERP (İşletme Kaynak Yönetim Sistemleri) Entegrasyonu
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) veya entegrasyonu
 • Diğer bilgi Yönetim Sistemleri ile entegrasyon

IDS Elektrik iletim ve dağıtım tesisleri, işletmeleri için teklif ettiği ürün ve hizmetler ile birlikte tesisler için orta gerilim, alçak gerilim ve diğer yardımcı ekipman altyapısı için anahtar teslimi çözümler sunabilmektedir.

İletişim: info@tr-ids.com

IDS içme suyu arıtma, iletim dağıtım tesislerinde SCADA uygulamaları konusunda dünyanın önde gelen şehirlerine çözümlerini sunmuş olan sektörün bu alandaki liderlerindedir. Birçok şehir, yüzlerce km lik bir ağın, milyonlarca müşterinin bulunduğu içme suyu tesislerinin kontrol ve bilgi sistemlerine yönelik anahtar teslimi çözümler sunmaktadır. Bu çözümler atık su tesisleri ve iletim hatlarında da başarı ile uygulanmaktadır.

İçme suyu İşletmelerinin sürekliliğinin sağlanması açısından SCADA ve SCADA temelinde kurulan bağlı bilgi sistemleri yüzlerce km2’ lik alana dağılmış işletmelerin en önemli yönetim aracı olarak kurulmaktadır. Bu yaklaşımla IDS, SCADA Sistemi ile birlikte, arıza yönetimi, iş gücü, yönetimi, varlık yönetimi, bakım yönetimi, SAP, ERP Entegrasyonu ve GIS ürünleri ile işletmeler için anahtar teslimi çözümler sağlayabilmektedir.

İçme suyu ve Atık su çözümleri

 • OG ve AG Dağıtım Tesisleri
 • Elektromekanik ekipmanlar, enstrümanlar
 • SCADA- Data Supervisory Control and Data Acquisition
 • RTU /PLC
 • Radyo (TETRA) Veri Haberleşme, GPRS (RTU’ ya entegre)
 • Katodik Koruma
 • Alarm Yönetimi
 • İş Gücü Yönetimi
 • Bakım Yönetimi
 • Varlık Yönetimi
 • Depo Yönetimi
 • Talep Tahmini
 • Kayıp kaçak Tespiti
 • SAP, ERP (İşletme Kaynak Yönetim Sistemleri) Entegrasyonu
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) veya entegrasyonu
 • Diğer bilgi Yönetim Sistemleri ile entegrasyon

IDS İçme suyu tesisleri, iletim ve dağıtım hatları için teklif ettiği ürün ve hizmetler ile birlikte tesisler için elektrik, elektromekanik, ve enstrüman altyapısı için anahtar teslimi çözümler sunabilmektedir.

İletişim: info@tr-ids.com

IDS doğalgaz iletim ve dağıtım tesislerinde SCADA uygulamaları konusunda Avrupa’ nın lideri konumundadır. Birçok bölgede, ülkede binlerce km lik bir ağın, milyonlarca müşterinin bulunduğu doğalgaz tesislerinin kontrol ve bilgi sistemlerine yönelik anahtar teslimi çözümler sunmaktadır.

Doğalgaz İşletmelerinin sürekliliğinin sağlanması açısından SCADA ve SCADA temelinde kurulan bağlı bilgi sistemleri binlerce km2 lik alana dağılmış işletmelerin en önemli yönetim aracı olarak kurulmaktadır. Bu yaklaşımla IDS, SCADA Sistemi ile birlikte, arıza yönetimi, iş gücü, yönetimi, varlık yönetimi, bakım yönetimi, SAP, ERP Entegrasyonu ve GIS çözümlerini anahtar teslimi olarak sağlaya bilmektedir.

Doğalgaz çözümlerinde kullanılabilen IDS’ in bir kısım ürünleri

 • SCADA- Data Supervisory Control and Data Acquisition
 • RTU /PLC
 • TETRA Veri Haberleşme, GPRS (RTU’ ya entegre)
 • Katodik Koruma
 • Alarm Yönetimi
 • İş Gücü Yönetimi
 • Bakım Yönetimi
 • Varlık Yönetimi
 • Talep Tahmini
 • SAP, ERP (İşletme Kaynak Yönetim Sistemleri) Entegrasyonu
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) veya entegrasyonu
 • Diğer bilgi Yönetim Sistemleri ile entegrasyon

IDS Doğalgaz ve petrol iletim ve dağıtım alanında teklif ettiği ürün ve hizmetler ile birlikte tesisler için elektrik, enstrüman altyapısı için anahtar teslimi çözümler sunabilmektedir.

İletişim: info@tr-ids.com

IDS toplu ulaşım, raylı hatları elektromekanik tesis ve cer altyapısı için orta gerilim, DC Sistemler ve alçak gerilim tesislerinin otomasyonu, haberleşme, kontrol ve bilgi sistemlerine yönelik çözümleri sunar.

Enerji yönetiminde güçlü bir ürün yelpazesine sahip olan IDS ayrıca metro ve diğer ulaşım hatları için de istasyon, bina, teknik alanların merkezi izleme ve kontrol sistemine yönelik işletmeler için teknolojik lojik altyapıları temin eder.

İşletmenin sürekliliğinin sağlanması açısından SCADA ve SCADA temelinde kurulan bağlı bilgi sistemleri işletmelerin en önemli yönetim aracı olarak kurulmaktadır. Bu yaklaşımla IDS, SCADA Sistemi ile birlikte, arıza yönetimi, iş gücü, yönetimi, varlık yönetimi, GIS ve SAP, ERP Entegrasyonu taleplerini anahtar teslimi olarak sağlayabilmektedir.

Ulaşım çözümlerinde kullanılan çözümleri

 • Orta Gerilim Güç Dağıtım ve DC Besleme Sistemleri (Cer Trafoları, OG ve DC Hücreler, Rectifier Üniteleri)
 • SCADA- Data Supervisory Control and Data Acquisition
 • RTU /PLC Donanımları
 • TETRA Veri Haberleşme
 • SAS-Trafo Merkezi Otomasyonu
 • Çevresel Kontrol Sistemleri Otomasyonu (Yürüyen Merdiven, asansör, aydınlatma, havalandırma vb)
 • Alarm Yönetimi
 • İş Gücü Yönetimi
 • Bakım Yönetimi
 • Varlık Yönetimi
 • Enerji Yönetimi
 • SAP, ERP (İşletme Kaynak Yönetim Sistemleri) Entegrasyonu
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) veya entegrasyonu
 • Diğer bilgi Yönetim Sistemleri ile entegrasyon

IDS ulaşım alanında teklif ettiği ürün ve hizmetler ile birlikte elektrik, elektromekanik tesisler için anahtar teslimi çözümler sunabilmektedir.

İletişim: info@tr-ids.com

 

Endüstriyel tesislerin ve enerji tüketimi yüksek olan işletmeler için verimli ve ekonomik enerji kullanımında kesintisiz enerji temini yüksek önem teşkil eder. Gelişmiş endüstriyel tesisler için modern enerji temini yönetimi araçları enerji temini şebekelerinin (elektrik, gaz, su, su, soğutma vb) etkin ve verimli yönetilmesini sağlar.

IDS  BERG çözümleri ile işletmedeki tüm tüketim verilerinin alınması ve izlenmesi temelinde verimli bir enerji yönetimi sağlanır. Enerji tüketim verilerinin işletme içerisinde maliyet alanlarına göre sınıflandırılması ve işletmedeki ERP vb. diğer sistemlere aktarılabilmesi, maliyet yönetimlerinde bir altyapı oluşturulur. Dolayısı ile enerjinin verimli ve ekonomik yönetilmesi ile önemli tasarruflar sağalabildiği gibi kesintisiz bir enerji temini de sağlanmış olur.

 

IDS enerji tüketimi yüksek endüstriyel tesislerde veya işletmelerde enerji yönetimi alanında teklif ettiği ürün ve hizmetler ile birlikte tesisler için elektrik, elektromekanik tesisler için anahtar teslimi çözümler sunabilmektedir.

İletişim: info@tr-ids.com