Endüstri

rganize sanayi bölgeleri (OSB) ve endüstriyel tesisler için çözümler,

  • LEIT TECHNIC SCADA- Data Supervisory Control and Data Acquisition, Dağıtım Yönetim Sistemleri
  • ACOS 750 Tesisler veri toplama ve yönetimi RTU – Remote Terminal Unit,  yedekli mimari çözümleri
  • ACOS 300 Koruma röleleri
  • ACOS 730 Telemetri üniteleri
  • ACOS, nQube, enQuant LoraWan ve IoT çözümleri
  • Idspecto, Ids DayOS, Skalar sayaç okuma üniteleri, merkezi yazılımları
  • Efficio ve Optimo Enerji yönetim platformları
  • NPM-I  Web Tabalı izleme ve İşletme Yönetim Platformu,
  • Mevcut SCADA, RTU ve Röle sistemlerine entegrasyon çözümleri
  • Anahtar teslimi (elektrik, mekanik, elektromekanik, haberleşme altyapı işleri, IT ve network donanımları,  geniş ekran ve kontrol merkezi kurulumu)