Gaz & Petrol

Doğalgaz iletim ve dağıtım işletmeleri için

  • LEIT TECHNIC SCADA- Data Supervisory Control and Data Acquisition,
  • ACOS 750 Tesisler veri toplama ve yönetimi RTU – Remote Terminal Unit, 
  • ACOS 730 Telemetri üniteleri,
  • IdsPecto, Ids DayOS, Skalar sayaç ve müşteri v.c okuma üniteleri, merkezi izleme ve yönetim yazılımları,
  • IdsNPM G  Web Tabalı izleme ve İşletme yönetim Platformu,
  • Anahtar teslimi elektrik, elektromekanik, haberleşme altyapı işleri, IT ve network donanımları,  geniş ekran ve kontrol merkezi kurulumu proje uygulamama