Hidrolik Model

Şehirlerde içmesuyu şebekelerininde kayıp ve kaçakların düşürülmesi, şebekenin optimum koşullarda işletilmesi için şebeke üzerinde hidrolik model mühendislik hizmetlerinin sağlanması.

İçmesuyu şebekelerin planlanması ve iyileştirilmesi, optimum işletme senaryonlarının oluşturulması amacıyla, altyapının sayısallaştırılmasına yönelik GIS çalışmaları, hat ve varlık tespit hizmetleri, GIS verilerinin analizi, doğrulanma hizmetleri, abone ve tüketim verileri, sosyal ve ekonomik göstergeler ile birlikte analizinin yapılması, bu verilerin hidrolik model mühendislik araçlarında analiz edilerek şebekenin modelin oluşturulması, DMA – District Metered Area bölgelerinin projelendirilmesi ve işletme planlarının oluşturulması hizmetleri sağlanmaktadır.