HIGH-LEIT SCADA

Orta ve büyük işletmelerin SCADA çözümü, HIGH-LEIT. Gelişmiş mimari yapısı, konfigürasyon seçenekleri, özel grafik ara yüzleri ve görüntü seçenekleri, kullanıcı dostu ara yüzleri ile işletmelerin tercihi.
HIGH-LEIT SCADA açık ve modüler yapısı, işletmedeki diğer bilgi sistemler ile kolay entegre imkanı, yüksek veri işleme ve haberleşme yeteneği ile işletmeler için etkin çözümler sunmakta.
Elektrik, su, doğalgaz tesislerinden ulaşım sistemlerine kadar akıllı şehirlerin kontrol ve bilgi sistemleri için etkin çözüm sunan HIGH-LEIT, Dünya’da özellikle birçok şehrin, ülkenin kamu hizmeti sağlayan teknolojik altyapısında başarıyla uygulanmış yönetim ara yüzüdür.
İşletmelerin değişen ihtiyaçlarına göre sürekli geliştirilen ve bakım yönetimi, varlık yönetimi, iş gücü yönetimi vb ihtiyaçları da modülleri ile karşılayabilen HIGH-LEIT aynı zamanda ERP, CRM ve GIS vb bilgi sistemleri ile tam entegre olarak çalışabilmektedir.
büyümeye, gelişmeye açık olan işletmelerin tercihi HIGH-LEIT.

 

 

 

 

 

Farklı donanım ve işletim sistemi platformu için open client-server yapısını destekleyen HIGH LEIT SCADA ile fonksiyonel yedeklemeli ve ölçeklendirebilir sistem kurulabilmektedir. Sunucu ve iş istasyonları yedekli ağ yapısında kurulabilmekte ayrıca sistemin ve işletmenin ihtiyacına göre, yapıda arşiv sunucuları, terminal sunucuları, web sunucuları ve terminal bilgisayarları tesis edilebilmektedir.

En küçük işletmelerden geniş bir coğrafyaya yayılmış büyük ölçekte ve kompleks işletmelerin yüksek standartlarda ihtiyacını da karşılayabilen HIGH LEIT modüler yapısı işletme altında genişlemeye açık bir mimari yapı sunar.  

TASE.2 standardı ile farklı Kontrol Merkezlerine entegrasyona açık olan HIGH LEIT SCADA Sisteminde veri iletim ve toplama ara yüzünde farklı birçok haberleşme protokolü desteklenmektedir.

 

Tam grafik ara yüzü ile kullanıcı için özel bir işletim sistemi yapısı sunmaktadır. Basit ve kullanıcı dostu araçları, tek bir kullanıcı bilgisayarı için ekran çoğaltması ile HIGH LEIT kullanıcılarına çok özel bir ara yüz sunmaktadır. Multiscreen özelliği ile bir kullanıcının birden çok ekranı kullanabileceği gibi “Virtual Desktop” özelliği ide donanımsal sınırlandırmalara maruz kalmadan tek ekranda birçok sanal ekran oluşturabilmektedir.

Multitask özelliği ile kullanıcı birçok işlemi aynı anda yürütebilir, programı çalıştırabilir. SCADA Sisteminde farklı kullanıcı grupları farklı ara yüzlere ihtiyaç duyar. HIGH LEIT verimliliği ve etkinliği artırtacak şekilde her bir kullanıcıya özel ara yüz oluşturmasına imkân sağlar ve bu ara yüzü kullanıcı kendisi oluşturabilir.

 

HIGH LEIT, işletmelerin etkin ve verimli yönetilmesine yönelik olarak SCADA sisteminde verilerin takibi, olay durumuna göre sınıflandırılması ve ilgili tarafların ikaz edilmesine yönelik özel çözümler sunar.

Gelişmiş raporlama modülü ile işletmeler ve kullanıcıları için özel raporlama ara yüzleri oluşturulmasını sağlar.  Verilerin uzun süre arşivlenmesine imkan sağlayan sistemde özel trend uygulamaları ve veri çağırma yöntemleri bulunmaktadır.    

 

HIGH LEIT, orta ve büyük ölçekte kompleks işletmeler, belirli bir coğrafi alanda dağılmış tesislerin işletilmesi ve bakım gibi diğer teknik çalışmaların yürütülmesi amacıyla iş gücünün etkin bir şekilde yönlendirilmesi, saha olaylarının ve gelişmelerin yerinde kaydedilmesi ve merkeze aktarılması, arşivlenmesi, merkezi desteğin sahaya sağlanmasına yönelik mobil çözümler sunar.

Kablosuz bağlantılar ile mobil cihaz üzerinde işletmedeki cihazların proses görselleri ile durumları izlenebilir, alarm ve uyarınlar alınabilir, raporlamalara erişilebilir, yetkilendirmeler ile standart bir SCADA kullanıcısının sahip yetkiler kullanıcısına sunulabilir. HIGH LEIT mobil çözümleri ile işletmeler daha mobil ve esnek.

 

HIGH LEIT sahip olduğu SNMP (Simple Network Managament Protocol) modülü ile switchler, yönlendiriciler, iş istasyonları, sunucular, kesintisiz güç kaynakları gibi ağ üzerinde çalışan cihazlarının durumunun izlemesine ve yönetilmesine imkân sağlar.

HIGH LEIT SNMP Manager ile işletmelerin kompleks yerel ağları için maksimum konfor ve güvenlik koşulları sunulur.

 

HIGH LEIT sektöre özel önerdiği özel modülleri ile işletmeler için tek bir çatı altında anahtar teslimi çözümler sunar.

Elektrik iletim ve dağıtım tesisleri için;

 • Topology calculation within power grids (visualization of network states, presentation of phases, interlocking tests)
 • Switch tripping calculation, flags, provisional arrangements
 • Voltage tracking based on topological functions with automatic line colouring and differentiated switchgear interlocking
 • Fault location (short-circuit/earth fault)
 • Functions for automatic fault isolation and re-supply (DMS)
 • Outage Management (OMS)
 • Switching record (switching requests, switching administration, reporting system)
 • Graphical presentation and reporting of activation of protection equipment with a resolution in the range of millisecond (evaluation of fault logs)
 • Electrical network calculation based on FGH INTEGRAL (load flow calculation, short-circuit current calculation)
 • Load management and flow optimization regarding interruptible loads, thermal power station and stand-by generating set
 • Forecast with artificial neuronal networks
 • Substation Automation (IDS SAS)
 • Linkage of audio-frequency remote control (AFRC)

Gaz iletim ve dağıtım tesisleri için;

 • Forecast of the gas consumption on regression-analytical approach or via gliding hourly rate
 • Import of weather forecasts with automatic data scan at the provider
 • Forecast with artificial neuronal networks
 • Administration of a climate database
 • Gas flow optimization according
 • Administration of free- and spot quantities
 • Output of set points to flow rate control systems with sub-horal division and consideration unregulated stations
 • Integration of systems for a dynamic gas-pip
 • Leakage Detection (by 3rd party module software)

İçme suyu İletim ve dağıtım

 • Exploitation of reservoir tanks according to filing curves
 • Pump Station Energy Consumption Optimization
 • Water demand forecasts based on daily plots with models of regression and weights
 • Forecast with artificial neuronal networks
 • Leak detection; determination of spontaneous and creeping leaks based on statistical methods

Atık Su ve diğer

 • Reporting on defecators according to ATV
 • Evaluation of raining event in drainage systems (extra report for rain overflow)

Ulaşım

 • Monitoring of traction power supply for AC voltage and continuous current-traction power network for rail transport systems
 • Control and monitoring of locks and weirs for inland water transport

Endüstri

 • Energy management systems for the plants and operations (ACOS ECS)