İşletme Destek

Su, elektrik, doğalgaz tesisleri, ulaşım sistemleri altyapıları ve işletmeleri için kontrol ve bilgi sistemleri ihtiyaçlarını karşılamakla birlikte işletmeler için destek hizmetlerini de sağlamaktadır.
İdari yetkisinin müşteriye ait olduğu sistem işletme hizmetleri kapsamında ölçüm, kontrol ve izleme tabanlı altyapıların işletilmesi, müşteri tarafından tanımlanmış, planlanmış koşullarına işletmenin sağlanması sunulan teknik hizmetlerdir.