Tasarım ve Planlama

Su, elektrik, doğalgaz tesisleri, ulaşım sistemleri altyapıları, endüstri tesisleri için kontrol ve bilgi sistemleri, işletme yönetim altyapıları ön tasarımları tasarımları, fizibilite çalışmaları, detay projelendirme, teknoloji ve malzeme seçimi, sistem mühendisliği, işletme optimum planlarının oluşturulması, yatırım, işletme ve bakım süreçlerinin yaşam döngüsü (life cycle) içinde değerlendirilmesi ve analizleri; teknoloji sağlayıcı yönünün yanında proje geliştirme ve mühendislik hizmetlerindendir.