Mobility

Metro, şehirlerarası demiryolu, tünel, -mobility- için çözümler

  • LEIT TECHNIC SCADA- Data Supervisory Control and Data Acquisition,
  • Tesis elektromekanik ve enerji yönetimi lokal sistemleri
  • ACOS 750 Tesisler veri toplama ve yönetimi RTU – Remote Terminal Unit,  yedekli mimari çözümleri
  • ACOS 730 Telemetri üniteleri
  • Idspecto, Ids DayOS, Skalar sayaç okuma üniteleri, merkezi yazılımları
  • NMP M  Web Tabalı istasyon, İşletme izleme ve işletme yönetim platformu