• ACOS RTU -Remote Terminal Unit
  • LEITTECHNIC SCADA-Network Management
  • ACOS Protection Relay
  • NPM- Network Planner and Manager
  • nQube - Lorawan and IoT
  • Digitalization and Network Improvement
  • Supervisory Control and Data Acquisition
  • Water Network Hydraulic Modeling

Mobility

HIGH-LEIT SCADA Yazılımı ve ACOS RTU donanımları ile raylı sistem hatlarında güç sistemleri ve çevresel kontrol sistemleri için güçlü bir işletme yönetim platformu oluşturur. Ana kontrol merkezi, acil kontrol merkezi veya istasyon yerel kumanda merkezleri için iş istasyonları oluşturulabilen sistemde gelişmiş haberleşme protokolleri kullanılmaktadır. ACOS RTU donanımları uygulamanın kritik seviyesine göre yedekli yapıda tesis edilebildiği sistemde etkin bir veri toplama iletim ve yönetim sistemi kurulabilmektedir.


ACOS CLS

 Akıllı şebeke CLS Operatör çözümleri, AMR-Sayaç izleme sistemleri, elektrik dağıtım şebekelerine, yenilebilir enerji kaynaklarından, elektrikli araç şarj tesislerine, akıllı binalar, tesisler ve akıllı ev yönetim uygulamalarına.

 

Network Digitalization and Optimization


Smart şebekenin en önemli adımı, varlıkların sayısallalaştırılması ve verilerin iyileştirilmesi. Sayısallaştırılmış şebeke, kaynak noktasından aboneye kadar hidrolik modeli oluşturularak, en etkin ve verimli işletme ve altyapı yönetimi için DMA tasarımlarının yapılması ve işletme planları oluşturulması sağlanır. Su kayıp ve kaçakları ile mücadele, oluşturulan kayıp kaçak ve basınç yönetimi teknik altyapısı ile şebekin sürekli izleme ve takibi, verilerin arşivlenmesi ve analizi, stratejilerin oluşturulması ve güncellenmesi amaçlanır. Hedef optimum basınçta şebekenin işletilerek, kayıp kaçağın düşürülmesi, altyapının ekonomik ömrünün uzatılması,  sağlık ve kesintisiz su teminidir.

 

a Powerfull RTU

Sektöre yön verdiği yenilikçi yönü ve güçlü teknoloji ile sistemlerin emre amadeliği  "availability" gereksinimi için özel ACOS 750 serisi RTU donanımları. Yedeklilik, arşiv, yüksek IO izolasyonu, gelişmiş haberleşme protokolleri, kolay fakat çoklu fonksiyon kazandıran mühendisliği ile, programla ve unut ihtiyaçlarına yönelik çözüm platformu.

 

 

LV Grid Network Management

 

Elektrik şebekelerine bir çok noktadan yenilenebilir enerji kaynaklarının bağlandığı sistemlerde şebekenin yönetilmesi daha güç hale gelmektedir. Ana trafo merkezlerinin öncelikli izlenip kontrol edildiği SCADA sistemlerinde alt şebekelere ait trafo merkezlerinin ve yenilebilir enerji tesisleri bağlantı noktalarının yönetilmesi önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Optimum çözüm için ACOS 730

 

 

SCADA LEIT TECHNIC

LEIT TECHNIC, İzleme ve kontrol çözüm platformu. HIGH-LEIT NT,  NPM- Network Planner and Manager, Vivavis Dashboard çözümleriyle işletmelerde etkin bir yönetim aracı sağlıyor. En temel işletmeden kompleks ve zor şartlar altında hizmet sağlayan su ve diğer altyapı işletmelerin, kaynakları verimli, hizmetleri kesintisiz sağlama hedefindeki çözüm anahtarları

 

 

e-Mobility

 

Elektrikli araçların şebekelere artan entegrasyonuyla gerekli şarj altyapısının dağıtım şebekeleri üzerinde etkisi kaçınılmazdır. Bu durum şebekenin işletimi için bir zorluk teşkil edecektir, şebeke operatörleri ve belediye hizmetleri yanında bölgesel ağı operatörleri elektrikli araçların bu etkisini sorunsuz bir şekilde yönetebilmelidir.

 

Smart and Rapid 

 

ACOS 730 ile esnek ve küçük telekontrol uygulamaları için uygun bir ürün .Yeni ACOS 730 RTU, yalnızca ACOS 7 ürün ailesinin en yeni üyesi değil aynı zamanda sektördeki en kompakt RTU'lardan. ACOS 730, küçük ölçekte telekontrol uygulamaları için özel olarak geliştirilmiştir.   Trafo istasyonlarının, sokak aydınlatma sistemlerinin akıllı kontrolü için veya içmesuyu şebeke hatlarında kontrol ve izleme bir akıllı şebeke denetleyicisi olarak geliştirilmiştir.